Tipik bir ofis ortamından uzakta çalışmanın küresel sera gazı emisyonlarını her yıl 54 milyon ton azaltabileceğini biliyor muydun?

Freelancer çalışanların da içine dahil olduğu esnek çalışma modelinde çalışanların bu duruma çok büyük katkısı olduğu biliniyor. Ve gitgide yaygınlaşan bir çalışma modeli olmasının da bu noktada çok olumlu bir durum olduğunu söyleyebiliriz. Harvard Business School’daki ekonomistler tarafından yakın zamanda yapılan bir araştırmaya göre, pandemi bittiğinde altı çalışandan birinin haftada en az iki gün evden çalışmaya devam etmesi bekleniyor.

Peki, çevreye olumlu etkileri olduğu bilinen esnek çalışma düzeninde kimler çalışıyor? Freelance yani “serbest çalışan” olarak Türkçe’ye uyarlanabilen düzende çalışan kişiler ve bir kuruma bağlı fakat pandemi dönemiyle ofise gitmeden uzaktan çalışan veya sadece belirli günlerde ofise giden kişiler için esnek çalışma düzeninde çalışanlar diyebiliriz.

Freelancer Kime Denir?

Freelancer, bir ücret karşılığında ve genellikle saatlik veya belirli süreli projeler bazında bağımsız olarak hizmet sağlayan kişi olarak tanımlanıyor. Kişinin kendisi için çalıştığı, kendi işlerini yaptığı bir serbest çalışma modeli.

Freelancer Çalışma Düzeninin Çevreye Olumlu Etkileri Nelerdir?

Bir faaliyetin veya sürecin çevresel etkisi, çevreye faydalıysa olumlu olarak kabul ediliyor. Başka bir deyişle; söz konusu faaliyet olumlu olarak nitelendirilmesi için, süreç veya hizmet çevreye hiçbir şekilde zarar vermemelidir diyebiliriz. Esnek çalışma veya freelancer çalışma düzeninin çevreye bir çok konuda olumlu etkisi olduğunu biliyoruz.

Esnek çalışmanın veya freelancer çalışma düzeninin çevreye olumlu etkilerini; karbon, enerji, su, atık, seyahat, hava kalitesi, kaynaklar açısından inceleyebiliriz. Şimdi madde madde bu etkileri inceleyelim.

Karbon Etkisi

Ofislerden çalışmaya kıyasla evden çalışma düzeninin, iklim değişikliği ve küresel ısınmaya etkisi daha az karbon emisyonu üreterek oldukça olumludur diyebiliriz. Evden çalışırken karbon emisyonunun ana kaynağı, ekiplerimizle veya müşterimizle olan ilişkilerimizde kullandığımız bilgisayarlarımız ve onları çalıştırmak için kullandığımız elektriktir. Ofiste çalışanlar; ofislerine giderken, ofislerdeki ortak alanlarda veya yemekhaneler gibi çok çeşitli yerlerde karbon emisyonu ürettiği biliniyor.

Global Workplace Analytics, tipik bir ofis ortamından uzakta çalışmanın küresel sera gazı emisyonlarını her yıl 54 milyon ton azaltabileceğini tahmin ettiklerini belirtiyor. Bu tahminlere göre esnek çalışma sayesinde, yılda en az 50 milyon ton karbon tasarrufu sağlanması mümkün. Bu, her yıl 10 milyon arabanın trafikten çıkarmaya eşdeğer bir rakam.

Enerji Etkisi

Freelance çalışma düzeninin, çoğunlukla günlük operasyonlarında önemli miktarda enerji kullanan işletmelere kıyasla daha az enerji kullanımına yol açtığını söyleyebiliriz.

BusinessEnergy.com‘a göre; işletmeler genellikle yılda 10.972 kWh elektrik kullanan ortalama bir haneye kıyasla, yılda 250.000 kWh kadar enerji tüketebiliyorlar. Bu rakamlara dayanarak; esnek çalışma ekonomisinin, freelance çalışma düzeninin küresel enerji talebini ve tüketimini azaltmak için çok uygun bir çalışma düzeni olduğunu söylemek kaçınılmaz oluyor.

Su Etkisi

Serbest çalışanların, freelancer çalışma düzeninin; su kaynaklarının korunmasına ve dünya çapında su kıtlığının azaltılmasına da yardımcı olabildiğini söyleyebiliriz. Nasıl mı? Evden çalışanların su tasarrufu yapma potansiyeli oldukça yüksektir. Fakat bir ofis ortamında yıkama ve soğutma işlemleri için su kullanıldığını biliyoruz; büyük gökdelenlerde veya küçük ofisler fark etmeden toplu olan alanlarda su tüketimi de artıyor. Bunlar gibi sebepler işletmelerin ve ofislerin yüksek miktarda su tüketme potansiyeline sahip olduklarını görmemizi sağlıyor.

Atık Etkisi

Uzaktan veya evden çalışma düzeni; dünya çapında daha az kağıt, plastik ve şişe atığı ile olumlu olarak sonuçlanabiliyor. Tipik bir ofis ortamının yaşam döngüsü ve tedarik zinciri süreçleri gereği bahsedilen atıkların çok fazla üretilmesine ve tüketilmesine sebep olur. Ayrıca freelancer çalışma düzeninde çalışan birinin genel ofis giderleri oldukça düşüktür ve çok az ofis malzemesi satın alır veya hiç almaz, bu da daha az atıkla sonuçlanır diyebiliriz.

Seyahat ve Hava Kalitesine Etkisi

Esnek çalışma veya freelance çalışma düzeni gibi dijitalden çevrimiçi olarak yürütülebilen çalışma modelleri sayesinde; seyahatleri azaltarak çevreyi iyileştirmek mümkün. Bu sayede “küresel ısınmanın sorumlularından sera gazı olan nitrojen oksit” emisyonlarının azaltılabileceğini söyleyebiliriz. Daha az seyahat etmenin, genel olarak hava kalitesini de iyileştirdiği biliniyor.

Kaynaklara Etkisi

Freelance çalışma düzeni veya esnek çalışmanın; günümüzde ağaçlar ve yakıt gibi doğal kaynakların korunmasında oldukça etkili olduğu da biliniyor. Tipik bir ofis ortamında, genelde ahşap ve çelikten yapılmış toplantı odaları bulunur. Ayrıca, bu ofislerde kimyasal maddelerden yapılmış olduğu fazla miktarda ürün olduğunu söyleyebiliriz.

Ancak, freelancer çalışma düzenin veya esnek çalışma modelinde bu kaynakların önemli bir miktarına ihtiyacı bulunmuyor ve minimum malzeme ile çalışabildikleri için bu düzenlerde çalışanların daha az kaynak tükettiklerini söylemek mümkün.

Olumlu Sosyal Etkiler

Freelance çalışma düzeniyle ilgili bazı çevreye olumlu etkilerin altını çizdikten sonra, bu etkilerin birçok farklı faydaya yol açtığını da belirtelim. Daha az kaynak, enerji, su ve ulaşım kullanan bir toplumun; çok daha az atık ve karbon üreterek, enerji verimliliğine katkı sağlayacağını, sağlık ve güvenlik açısından çok daha iyi bir konumda olacağını söylemek mümkün.

Enerji Verimliliği

Günümüzde kullanılan enerji fosil yakıtlara dayandığını biliyoruz. Küresel enerji tüketiminin yaklaşık %85’i yenilenemeyen kaynaklardan geliyor. Bu yüksek oran sebebiyle, fosil yakıtların er ya da geç tükeneceği gerçeği dünyanın dört bir yanındaki ülkelerde gerilim yaratıyor. Bu gerilimin yanı sıra, freelance çalışma veya esnek çalışma yoluyla enerji tüketimimizi azaltabilirsek, enerji verimli hale gelecek ve bu da hem ülkemiz hem de dünya açısında büyük finansal tasarruflar sağlayacaktır diyebiliriz.

Özetle; freelance çalışma düzenine katılarak, uzaktan çalışma modelini benimseyerek veya freelance çalışanlarla işbirlikleri yaparak, çevreye olumlu katkılarda bulunabileceğini ve bu ekonominin gelişmesini sağlayabileceğini unutma.