Web sitesi içeriği, kitap, tez, makale… Amacı veya niteliği ne olursa olsun, profesyonel bir içerik sunmak için, yayınlanacak içeriklerin dil bilgisine uygunluğundan emin olmak ve anlamlı içerikler ortaya koymak için redaksiyon hizmeti alman gerekebilir.

Son dakikada gözden kaçabilecek hataları önlemek, içeriğini en profesyonel biçimde sunmak ve mesajını net verebilmek için bu hizmeti sunan uzmanlardan kolayca yardım alabilirsin. Öncelikle bu hizmetin kapsamını ve neden gerekli olduğundan bahsederek başlayalım…

Redaksiyon Nedir?

Redaksiyon, Fransızca bir kelime olup Türk Dil Kurumu tarafından “Yazılmış bir metin üzerinde gerekli düzeltmeleri yaparak yazıyı yayıma hazır hale getirme” olarak ifade ediliyor. Başka bir ifadeyle redaksiyon, eserin dil bilgisi ve yazım kurallarına uygunluk açısından incelendiği ve metinde anlam değişikliğine sebep olmayacak şekilde okuma zevkini artırmak için gerekli edebi müdahalelerin, anlam bütünlüğü sağlamak adına kelime ekleme veya anlam bütünlüğünü bozmadan yapılan kelime çıkarma işlemlerinin, yapıldığı bir hizmet türü diyebiliriz.

Yani, redaksiyon hizmeti aldığında özenle oluşturduğun metinlerini tüm kusurlarından arındırarak kullanıcının okuma isteğini katlayabilen ikna edebilme becerisi yüksek, mükemmel bir metin sahibi olursun. 

Redaksiyon hizmeti; içeriğin mevcut durumuna ve istediğin çalışmaya bağlı olarak farklı başlıklara ayrılıabiliyor. Bu gibi durumlar, geliştirici redaksiyon ve son okuma (tahsis) işlemleri de redaksiyon başlığı altında değerlendiriliyor.

Geliştirici redaksiyon; profesyonel bir dokunuşa ihtiyaç duyan yani henüz alıcıya ulaşmaya hazır olmayan yazılarına uygulanabilecek kapsamlı bir redaksiyon işlemi türü. Geliştirici redaksiyon, redaksiyon ve son okuma işlemlerini de kapsayan bir işlem olup, eserinde aşağıdaki iyileştirilmelerin yapılmasını hedefler;

  • Yazıya akıcılık kazandırarak okuma zevki verme
  • Anlam bütünlüğünü sağlama
  • Uygun kelime ve kelime grubunu seçme
  • Her tür edebi hataları giderme,
  • Redaksiyon işlemi (yazım yanlışları ve noktalama hatalarını giderme),
  • Son okuma işlemi (tashih)

Geliştirici redaksiyon işlemi adımlarının uygulandığı bir yazı, artık yayına veya alıcıya ulaşmak için hazır hâle geliyor. Tabi burada, son okuma işleminin, farklı bir son okuma redaktörüne yaptırılmasını öneriyoruz. Niçin diyorsan, hemen açıklayalım:

Son okuma (tahsis, düzelti) Türk dil kurumu tarafından “Basılmakta olan bir eserin provaları üzerinde özel düzeltme işaretleriyle yanlışları gösterme” olarak ifade ediliyor. Bu işlem sayesinde daha önceden redakte edilmiş metin, hiç okumayan birisi tarafından alıcı gözüyle değerlendiriliyor ve olası tüm hatalar sıfıra indirilmiş oluyor. Birden fazla kişinin emek vererek düzenlediği bir metin kusursuz hâle geliyor.

Kimler Redaksiyon Hizmeti Verebilir?

Onlarca farklı yazı türünde, binlerce farklı konuda yazılmış içeriklerin yayıma veya alıcıya uygun olarak ulaşması hizmetini sağlayan kişiye redaktör diyoruz. Redaktörler, metinlerini dil bilgisi ve imla kuralları açısından tamamen denetledikten sonra içeriğini bir bütün olarak düşünerek her cümlenin birbiriyle bağlantılı olmasını sağlıyor.

Bütün bunlara ek olarak, yazdıklarının daha ilgi çekici ve profesyonel görünen bir metin olmasına yardımcı olmak için ekleme veya çıkarma yapabiliyorlar. Bu aşamalar esnasında vermek istediğin ana mesajdan uzaklaşmadan; doğru kelimelere vurgu yaparak ve verilen mesajla ilgisiz cümleleri çıkarak, metninin hedeflenen amaca ve kitleye ulaşmasını kusursuz bir iş çıkartarak sağlıyorlar.

redaksiyon

Redaksiyon Ne Tür Yazılar İçin Geçerli Bir Hizmet?

Cevap basit: Her tür yazı! Bilgi vermek veya merak uyandırmak için yazılmış kitaplar, alın teriyle haftalarca emek verilmiş tez veya makale gibi akademik eserler, bir dilden başka bir dile tercüme edilen metinler, işinin en önemli parçalarından biri olan şirket raporları veya faaliyet planları, uzun uğraşlar sonucu çıkardığın dergiler, belki de yüzlerce alıcıya sunman gereken sunum projeleri gibi türler başta olmak üzere her alandan yazılar için redaksiyon hizmeti alman mümkün. Ayrıca, medikal ve akademik alandaki çalışmaların için profesyonel destek alman, hataların daha hızlı fark edilip sorunsuzca düzeltilmesi açısından oldukça önemli.

Özellikle tercüme eserlerde, redaksiyon atlanmaması gereken önemli bir adım. Çünkü her dil kendine özgü bir dil bilgisi yapısına sahip ve kelimesi kelimesine çeviri yapıldığında cümle yapıları değişir. Senin de anlayacağın üzere cümle yapısının değişmesi veya doğrudan çevrilen kelimelerin tercüme edilen dildeki kullanım sıklığının az olması metnin anlam bütünlüğünü ve ilgi çekiciliğini oldukça olumsuz etkileyen bir faktör.

Ama endişelenme, bütün bu olumsuzluklardan kurtulmak hiç zor değil. Bir redaksiyon hizmetiyle elindeki yazının asıl anlattıklarından şaşmadan, çevrildiği dile uygun olarak eksiklerinin giderilmesiyle kusursuz hale gelmesini sağlamak çok kolay!

Özetleyecek olursak; Redaksiyon, yazma sürecinin gerçekten ihtiyaç olarak düşünmen gereken oldukça önemli bir parçası. Redaksiyon hizmeti yazma stilinin etkinliğine ve fikirlerinin netliğine yardımcı olur.

Düzenleme, iyileştirme, organizasyon, paragraf yapısı ve içerik de dahil olmak üzere pek çok konuda kontrol edilmesi; taslağını her açıdan daha iyi duruma getirir, ikna gücünü arttırır, okuma zevki verir, alıcının dikkatini çektikten sonra ilgisini kalıcı kılar. Ve en önemlisi, dil kurallarına da uyan, profesyonel bir içerik sahibi olursun.